Friday, October 26, 2012

Esperanto a fresh start...


Nu, mi prenis renovigitan intereson en Esperanto. Esperanto estis la unua Konstruita lingvo mi neniam lernis kaj ĝis nun, estis la plej facila. Tia estas kun nova dediĉo al mia amo al lingvoj kiujn mi refreŝigi min en la lingvo kaj provu memori ĉiujn vortojn mi iam konis kaj lerni novaj en esperoj de esti pli duagrada.

Mi studis malsamaj planlingvoj iuj estas pli bonaj ol Esperanto kaj iuj multe pli malbone sed la problemo kuŝas en la fakto ke Esperanto estas pli bona konata kaj uzata kompare kun la aliaj lingvoj. Ekzemple Ido estis desegnita por plibonigi sur Esperanto kaj faras mirindan laboron, tamen, estas tiel malmultaj parolantoj kaj iom disponeblas en la vojo de lernado kaj praktikado ... ĝin faras malfacile uzi tian lingvon.

Cxar nun Mi enfokusigante la 3 lingvoj: la rusa, afrikansa kaj Esperanton. Rusa lingvo pro mia edzino kaj bopatroj paroli ĝin. Afrikaans ĉar estas ĝermana lingvo (kiun mi volis studi) kaj liaj vortoj estas similaj al la nederlanda sed ĝia gramatiko estas simpligita, plisimpligita kaj facila. Laste, Esperanto, ĉar ĝi estas ankaŭ tre facile por lerni kaj estas miloj da parolantoj monde kun kiu mi povas komuniki kun.

Do, jen mi iras, studante Esperanton denove. Espereble ĉi tiu tempo Mi lernas pli kaj fariĝi bona parolanto.  

___________________________________________

Well, I have taken a renewed interest in a Esperanto. Esperanto was the first Constructed language I ever learned and so far, has been the easiest. So it is with a new dedication to my love of languages that I refresh myself in the language and try to remember all the words I once knew and learn new ones in hopes of being more than mediocre. 

I have studied different constructed languages some are better than Esperanto and some much worse but the problem lies in the fact that Esperanto is better well known and used compared to the other languages. For example Ido was designed to improve upon Esperanto and does a wonderful job, however, there are so few speakers and little available in the way of learning and practicing... it makes it difficult to use such a language. 

For now, I am focusing on 3 languages: Russian, Afrikaans and Esperanto. Russian language because my wife and in-laws speak it. Afrikaans because it is a Germanic language ( which I have wanted to study ) and its words are similar to Dutch but its grammar is simplified and easy. Lastly, Esperanto because it is also very easy to learn and there are thousands of speakers world-wide with whom I can communicate with. 

So, here I go, studying Esperanto again. Hopefully this time I will learn more and become a better speaker.